The Empire Bio Co.; Centrální kino; Zentral; Central; Úderka; Ufa-Central: 17.04.1926

Dny promítání (od)
Fri 16. 04. 1926
Dny promítání (do)
Thu 22. 04. 1926
Datum zveřejnění programu
Sat 17. 04. 1926
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Dny promítání (od) 1926-04-17: Moravské noviny 1926-04-17 89 100
Dny promítání (od) 1926-04-16: Volksfreund 1926-04-17 91 100
Dny promítání (do) 1926-04-23: Moravské noviny 1926-04-24 95 100
Dny promítání (do) 1926-04-22: Volksfreund 1926-04-20 93 100
Datum zveřejnění programu Moravské noviny 1926-04-17 89 100
Kino Moravské noviny 1926-04-17 89 100
Čísla Moravské noviny 1926-04-17 89 100
Poznámka Moravské noviny 1926-04-24 95 100