Bristol: 05.03.1920

Dny promítání (od)
Fri 05. 03. 1920
Dny promítání (do)
Mon 08. 03. 1920
Datum zveřejnění programu
Fri 05. 03. 1920
Počet promítnutí
14
Kino
Popis programu (DE)
Vorstellungen täglich um 6, 1/2 8 und 9 Uhr abends.
Sonntags auch um 3 und 1/2 5 Uhr nachmittags.
Kartenvorverkauf t ä g l i c h von 10-12 Uhr mittags.
Sources
Volksfreund
Socialistická budoucnost