Čertův chlapík; Zmařený úklad / Trouble Shooter, The