Kino Republika: 30.06.1933

Dny promítání (od)
Fri 30. 06. 1933
Dny promítání (do)
Mon 03. 07. 1933
Datum zveřejnění programu
Fri 30. 06. 1933
Počet promítnutí
17
Kino
Popis programu (CZ)
Nová kopie.
Začátky 1/2 4, 1/2 6, 1/2 8, 9 1/4 hod. V neděli též o 1/2 11. hod. dopol. při snížených cenách.
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1933-06-30: Lidové noviny 1933-06-30 324 100
Datum zveřejnění programu 1933-06-30: Moravské slovo 1933-06-30 125 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1933-06-30 125 100
Dny promítání (do) Lidové noviny 1933-07-04 331 100
Čísla Moravské slovo 1933-06-30 125 100
Popis programu (CZ) Nová kopie.: Moravské slovo 1933-06-30 125 100
Popis programu (CZ) Začátky 1/2 4, 1/2 6, 1/2 8, 9 1/4 hod. V neděli též o 1/2 11. hod. dopol. při snížených cenách.: Lidové noviny 1933-06-30 324 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1933-06-30 324 100