Excelsior: 28.01.1938

Dny promítání (od)
Fri 28. 01. 1938
Dny promítání (do)
Sun 30. 01. 1938
Datum zveřejnění programu
Fri 28. 01. 1938
Počet promítnutí
16
Kino
Popis programu (DE)
Von Freitag bis Montag:
Täglich Wochenschau.
Vorstellungen um 1/4 4, 1/4 6, 1/4 8 und 1/4 10 Uhr.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1938-01-28: Volksfreund 1938-01-28 23 100
Datum zveřejnění programu 1938-01-28: Moravské slovo 1938-01-28 23 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1938-01-28 23 100
Dny promítání (do) 1938-01-31: Volksfreund 1938-01-28 23 100
Dny promítání (do) 1938-01-30: Moravské slovo 1938-01-30 25 100
Kino Moravské slovo 1938-01-28 23 100
Čísla Jeho poslední model(Sestra Maria) / Sein leztes Modell (Schwester Maria.): Moravské slovo 1938-01-28 23 100
Čísla Täglich Wochenschau: Volksfreund 1938-01-28 23 100
Popis programu (DE) Volksfreund 1938-01-28 23 100
Počet promítnutí Volksfreund 1938-01-28 23 100