Bio Moderna; Moderna; Jalta: 04.03.1932

Dny promítání (od)
Fri 04. 03. 1932
Dny promítání (do)
Thu 10. 03. 1932
Datum zveřejnění programu
Fri 04. 03. 1932
Počet promítnutí
21
Popis programu (CZ)
Zač. oi 1/2 5., 7., 9 1/4 hod. - Předpr. od 11 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1932-03-05: Lidové noviny 1932-03-05 119 100
Datum zveřejnění programu 1932-03-04: Volksfreund 1932-03-04 55 100
Dny promítání (od) Volksfreund 1932-03-04 55 100
Dny promítání (do) Volksfreund 1932-03-04 55 100
Kino Volksfreund 1932-03-04 55 100
Čísla Volksfreund 1932-03-04 55 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1932-03-05 119 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1932-03-05 119 100