Bio Moderna; Moderna; Jalta: 18.05.1934

Dny promítání (od)
Fri 18. 05. 1934
Dny promítání (do)
Fri 25. 05. 1934
Datum zveřejnění programu
Fri 18. 05. 1934
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Volksfreund 1934-05-18 114 100