The Empire Bio Co.; Centrální kino; Zentral; Central; Úderka; Ufa-Central: 23.11.1934

Dny promítání (od)
Fri 23. 11. 1934
Dny promítání (do)
Thu 29. 11. 1934
Datum zveřejnění programu
Fri 23. 11. 1934
Popis programu (CZ)
Ceny Kč 2.50 , 3.50, 4. - , 5. -
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1934-11-23: Moravské noviny 1934-11-23 269 100
Datum zveřejnění programu 1934-11-23: Volksfreund 1934-11-23 275 100
Dny promítání (od) 1934-11-23: Moravské noviny 1934-11-23 269 100
Dny promítání (od) 1934-11-23: Volksfreund 1934-11-23 275 100
Dny promítání (do) 1934-11-29: Moravské noviny 1934-11-29 274 100
Dny promítání (do) 1934-11-29: Volksfreund 1934-11-29 280 100
Kino Volksfreund 1934-11-23 275 100
Čísla Volksfreund 1934-11-23 275 100
Popis programu (CZ) Moravské noviny 1934-11-23 269 100