Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 31.03.1936

Dny promítání (od)
Tue 31. 03. 1936
Dny promítání (do)
Sun 05. 04. 1936
Datum zveřejnění programu
Tue 31. 03. 1936
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Moravské slovo 1936-03-31 77 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1936-03-31 77 75
Dny promítání (do) Moravské slovo 1936-04-05 82 75
Kino Moravské slovo 1936-03-31 77 100
Čísla Moravské slovo 1936-03-31 77 100
Poznámka Moravské slovo 1936-04-02 79 100