Květen; Vitagraph; Vitagraf; Elektra; Illusion: 19.05.1936

Dny promítání (od)
Tue 19. 05. 1936
Dny promítání (do)
Thu 21. 05. 1936
Datum zveřejnění programu
Tue 19. 05. 1936
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Moravské slovo 1936-05-19 117 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1936-05-19 117 75
Dny promítání (do) Moravské slovo 1936-05-00 100
Kino Moravské slovo 1936-05-19 117 100
Čísla Moravské slovo 1936-05-19 117 100