Vlast; Atlantik: 13.10.1942

Dny promítání (od)
Mon 12. 10. 1942
Dny promítání (do)
Wed 14. 10. 1942
Datum zveřejnění programu
Tue 13. 10. 1942
Počet promítnutí
6
4
Popis programu (CZ)
3/4 6, 8 hod.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-10-13 243 100
Počet promítnutí 6: Moravské slovo 1942-10-13 243 50
Počet promítnutí 4: Moravské slovo 1942-10-13 243 50