Bio Moderna; Moderna; Jalta: 20.11.1942

Dny promítání (od)
Fri 20. 11. 1942
Dny promítání (do)
Thu 26. 11. 1942
Datum zveřejnění programu
Fri 20. 11. 1942
Počet promítnutí
23
Popis programu (CZ)
Zač.: 1/2 11., 1/4 3, 1/4 5, 1/2 7, 3/4 9 hod. Předpr. 10 hod.
Zač.: 1/4 5, 1/2 7., 3/4 9, předpr. 11 hod.
Popis programu (DE)
1/4 5, 1/2 7, 3/4 9. So. auch um 1/2 11 und 1/4 3 Uhr.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravské slovo 1942-11-20 276 100
Počet promítnutí Moravské slovo 1942-11-20 276 100