Stadion; Dukla: 12.12.1930

Dny promítání (od)
Fri 12. 12. 1930
Dny promítání (do)
Sun 14. 12. 1930
Datum zveřejnění programu
Fri 12. 12. 1930
Počet promítnutí
13
Popis programu (CZ)
Začátek představení o 5., 7. a 9. hodině, v neděli též o 3. hodině odpolední.
V neděli o 10. hodině dop. předvedení lyžařských filmů s přednáškou p. št. kap. Fr. Mráčka.
Čísla
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu 1930-12-12: Moravské slovo 1930-12-12 292 100
Datum zveřejnění programu 1930-12-12: Lidové noviny 1930-12-12 625 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1930-12-12 292 100
Dny promítání (do) 1930-12-14: Moravské slovo 1930-12-14 294 75
Dny promítání (do) 1930-12-15: Lidové noviny 1930-12-15 630 100
Kino Moravské slovo 1930-12-12 292 100
Čísla Moravské slovo 1930-12-12 292 100
Popis programu (CZ) Lidové noviny 1930-12-12 625 100
Počet promítnutí Lidové noviny 1930-12-12 625 100