Praha; Panorama Alfa-Passage; Alfa: 06.10.1944

Dny promítání (od)
Fri 06. 10. 1944
Dny promítání (do)
Thu 19. 10. 1944
Datum zveřejnění programu
Fri 06. 10. 1944
Popis programu (CZ)
¾ 4, 6, ¾ 9 hod.
Popis programu (DE)
2. Woche.
Sources
Moravské noviny
Tagesbote aus Mähren und Schlesien