196138

Autor citátu
Kategorie citátu
Kód citátu (plný)
09.03.399
Kód citátu
03.399
Kód rozhovoru
1:243
Řádek v rozhovoru
1214:1217
Citát

marčelo mastrojány ((Marcello Mastroianni)) a sofia lorenová
((Sophia Loren)), ty už tehdy začínali. to nám přišlo takový
vyzývavý, takový prostě, nebyl to náš styl, jak sme takoví
knedlíkoví Češi. [((smích))]