196164

Autor citátu
Kategorie citátu
Kód citátu (plný)
09.03.399
Kód citátu
03.399
Kód rozhovoru
39:18
Řádek v rozhovoru
305:317
Citát

ale přece jen to bylo nějaké kino, no, ty
filmy které dávali se mi většinou nelíbily, eh protože to byla
většinou propaganda fašizmu, všechny ty dětské filmy byly zaměřené
na to, abychom fandili těm těm německým dětem klukům holkám, no a já
už sem v d