196165

Autor citátu
Kategorie citátu
Kód citátu (plný)
09.03.399
Kód citátu
03.399
Kód rozhovoru
39:109
Řádek v rozhovoru
893:906
Citát

SM: mhm dobře. eh které filmy ste měla ráda a které ne?

LS: no to sem vám už říkala, ty ty válečné sem neměla ráda a i když
to mělo třeba název velmi hezký, třeba o o lásce a přátelství, tak
nakonec se tam po- pořád jenom eh bojovalo anebo se to týkalo