196168

Autor citátu
Kategorie citátu
Kód citátu (plný)
09.03.399
Kód citátu
03.399
Kód rozhovoru
40:172
Řádek v rozhovoru
2678:2692
Citát

JV: no to bylo krásný jo jo jo ano jo jo jo jo ee Pepička a Márinka
votomar kor- korbelář ((Otomar Korbelář)) hrál a Pepičku a Márinku už
nevím kdo hrál ((Zita Kabátová, Fanča Foltová, snímek To byl český
muziknat)), ale ee pamatuju si to jejich obleče