12 křesel

Název (CZ)
12 křesel
Popis čísla (CZ)
Vlasta Burian ve veselohře natáčené za spolupráce polských herců.
Česko-polský dialog.
Vl. Burian
Vlasta Burian
Žánr
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Lidové noviny 1933-09-19 471 100
Popis čísla (CZ) Vlasta Burian ve veselohře natáčené za spolupráce polských herců. Česko-polský dialog.: Lidové noviny 1933-09-19 471 100
Popis čísla (CZ) Vl. Burian: Moravské slovo 1933-10-20 205 100
Popis čísla (CZ) Vlasta Burian: Moravské noviny 1935-02-26 48 100
Název (CZ) Moravské slovo 1933-10-20 205 100