13 mužů a dělo / 13 Mann und eine Kanone

Název (CZ)
13 mužů a dělo
Název (DE)
13 Mann und eine Kanone
Popis čísla (CZ)
F. Kayssler, O. Wernicke.
Popis čísla (DE)
Friedrich Kantzler, Otto Wernicke.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Moravské slovo 1940-02-27 47 100
Popis čísla (CZ) Moravské slovo 1940-02-27 47 100
Popis čísla (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-02-27 48 100
Název (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-02-27 48 100
Název (CZ) Moravské slovo 1940-02-27 47 100