Alexandrův regtimeband / Alexanders Ragtime Band

Název (CZ)
Alexandrův regtimeband
Název (DE)
Alexanders Ragtime Band
Popis čísla (CZ)
T. Power, A. Fay, Don Ameche.
Po celé Americe i ve všech velkoměstech západní Evropy byl Alexandrův Ragtime Band známý jako nejslavnější jazzový orchestr, který po celé čtvrtstoletí byl průkopníkem moderní taneční hudby. Pod jménem Alexandr skrýva se proslulý jazzový komponista Irving Berlin. Alexandrův Ragtime Band líčí celý tento vývoj moderní taneční hudby. Alexandra hraje Tyrone Power, jeho partnery jsou Alice Fay a Don Ameche. (Scala)
Popis čísla (DE)
Der grössten Musikfilm aller Zeiten: Alexanders Ragtime Band. Throne Power, Alice Fay, Don Ameche.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Musikfilm: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-01-27 22 100
Žánr hudební velkofilm: Moravské slovo 1940-01-27 21 100
Popis čísla (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-01-27 22 100
Popis čísla (CZ) T. Power, A. Fay, Don Ameche.: Moravské slovo 1940-01-27 21 100
Popis čísla (CZ) Po celé Americe i ve všech velkoměstech západní Evropy byl Alexandrův Ragtime Band známý jako nejslavnější jazzový orchestr, který po celé čtvrtstoletí byl průkopníkem moderní taneční hudby. Pod jménem Alexandr skrýva se proslulý jazzový komponista Irving Berlin. Alexandrův Ragtime Band líčí celý tento vývoj moderní taneční hudby. Alexandra hraje Tyrone Power, jeho partnery jsou Alice Fay a Don Ameche. (Scala): Moravské slovo 1939-04-23 95 100
Název (CZ) Moravské slovo 1940-01-27 21 100
Název (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-01-27 22 100