Anton Špelec, ostrostřelec; Anton Špelec - ostrostřelec / Anton Speletz, der Scharfschütze

Title (CZ)
Anton Špelec, ostrostřelec
Anton Špelec - ostrostřelec
Title (DE)
Anton Speletz, der Scharfschütze
Number Description (CZ)
Vl. Burian. Čes. zvuk.
Vlasta Burian ve skvělé české veselohře.
Pištěk - Plachta - Šlemrová - Marvan.
Vlasta Burian.
Number Description (DE)
145754
Genre
Field Source Date Note Confidence level [%]
Genre Lidové noviny 1933-04-07 179 100
Number Description (DE) Volksfreund 1932-12-16 196 100
Number Description (CZ) Vl. Burian. Čes. zvuk.: Moravské noviny 1933-04-21 100
Number Description (CZ) Vlasta Burian ve skvělé české veselohře. Pištěk - Plachta - Šlemrová - Marvan.: Lidové noviny 1933-04-07 179 100
Number Description (CZ) Vlasta Burian.: Moravské slovo 1932-12-23 250 100
Title (CZ) Anton Špelec, ostrostřelec: Moravské slovo 1932-12-23 250 100
Title (CZ) Anton Špelec - ostrostřelec: Lidové noviny 1932-12-16 634 100
Title (DE) Volksfreund 1932-12-16 296 100