Ideal: 24.09.1918

Start date
Tue 24. 09. 1918
End date
Thu 26. 09. 1918
Programme publishing date
Tue 24. 09. 1918
Cinema
Programme Description (CZ)
Každé pondělí a čtvrtek koncert sesíleného domácího orkestru.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Programme publishing date 1918-09-24: Den 1918-09-24 262 100
Programme publishing date 1918-09-24: Lidové noviny 1918-09-24 262 100
Start date Lidové noviny 1918-09-24 262 100
End date Lidové noviny 1918-09-24 262 100
Cinema Lidové noviny 1918-09-24 262 100
Numbers Lidové noviny 1918-09-24 262 100
Programme Description (CZ) Lidové noviny 1918-09-24 262 100