Bídníci; Bídníci (Les misérables.) / Miserables, Les (Die Elenden); Menschen unter Menschen

Název (CZ)
Bídníci
Bídníci (Les misérables.)
Název (DE)
Miserables, Les (Die Elenden)
Menschen unter Menschen
Popis čísla (CZ)
Slavného Vikt. Huga světoznámý román v 9 odděl.
Drama o 8 dějstvích, zpracováno podle nesmrtelného díla Viktora Huga >Miserables<. V hlavní úloze WILLIAM FARNUM.
Veledílo dle románu Viktora Huga o 7 dílech.
Nejúspěšnější Foxův film Bídníci (Les misérables.) Nesmrtelný román Victora Huga byl zfilmován ve dvou epochách. Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.
Dnes reprísa nejúspěšnějšího Foxova filmu Bídníci (Les misérables.) Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.
Poprvé v Brně! Bídníci (Les misérables.) Nově zfilmovaný nesmrtelný román Victora Huga o 2 epochách. Nejpoutavější podívaná poslední doby, která po celém světě vzbudila neobyčejnou účast obecenstva všech tříd.
Popis čísla (DE)
Grossartiger Film nach dem Roman von Viktor Hugo in 7 Akten.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Film Den 1924-02-01 32 100
Žánr drama: Lidové noviny 1929-07-26 373 100
Žánr veledílo: Rovnost 1924-06-06 155 100
Žánr Foxův film: Lidové noviny 1924-04-15 192 100
Popis čísla (CZ) Slavného Vikt. Huga světoznámý román v 9 odděl.: Moravské noviny 1918-09-24 262 100
Popis čísla (CZ) Drama o 8 dějstvích, zpracováno podle nesmrtelného díla Viktora Huga &gt;Miserables&lt;. V hlavní úloze WILLIAM FARNUM.: Lidové noviny 1929-07-26 373 100
Popis čísla (CZ) Veledílo dle románu Viktora Huga o 7 dílech.: Rovnost 1924-06-06 155 100
Popis čísla (CZ) Nejúspěšnější Foxův film Bídníci (Les misérables.) Nesmrtelný román Victora Huga byl zfilmován ve dvou epochách. Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.: Lidové noviny 1924-04-15 193 100
Popis čísla (CZ) Dnes reprísa nejúspěšnějšího Foxova filmu Bídníci (Les misérables.) Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.: Lidové noviny 1924-04-15 192 100
Popis čísla (CZ) Poprvé v Brně! Bídníci (Les misérables.) Nově zfilmovaný nesmrtelný román Victora Huga o 2 epochách. Nejpoutavější podívaná poslední doby, která po celém světě vzbudila neobyčejnou účast obecenstva všech tříd.: Den 1924-02-01 32 100
Popis čísla (DE) Volksfreund 1924-06-06 133 100
Název (CZ) Bídníci: Rovnost 1924-04-15 105 100
Název (CZ) Bídníci (Les misérables.): Den 1924-02-01 32 100
Název (DE) Miserables, Les (Die Elenden): Volksfreund 1924-08-12 189 100
Název (DE) Menschen unter Menschen: Volksfreund 1924-06-06 133 100