20.000 mil. pod mořem; 20.000 mil pod mořem

Title (CZ)
20.000 mil. pod mořem
20.000 mil pod mořem
Number Description (CZ)
Podle románu Julia Vernea, filmováno pod mořem.
8 dějství.
Není snad nikdo, kdo by alespoň jménem neznal nejpopulárnější román nesmrtelného Julia Vernea, proroka vědy, jehož prozíravé fantasie dovedla tak mistrovsky předvídati úžasné pokroky techniky. Již od počátku kinematografie lákalo toto nesmrtelné dílo k zpracování. Film 20.000 mil pod mořem umožňuje divákům nahlédnouti do nepřístupných hlubin oceánu a nabýti určité představy o kouzelných krásách podmořských krajin.