Dle rozkazu, pane šikovateli!; Podle rozkazu, pane šikovateli; Dle rozkazu, pane šikovateli

Title (CZ)
Dle rozkazu, pane šikovateli!
Podle rozkazu, pane šikovateli
Dle rozkazu, pane šikovateli
Number Description (CZ)
Velká fil. vesel. z voj. života. Něm. mluva, český překl.
143646
Podařená vojenská taškařina.
R. A. Roberts. Německá mluva, čes. tit.
R. A. Roberts.
V hlavní úloze R. A. Roberts.
Velká filmová veselohra ze života vojenského.
Nejlepší komik současné doby Ralph Roberts řádí v této povedené veselohře. (Něm. mluva, český překlad).
Field Source Date Note Confidence level [%]
Genre veselohra: Moravské noviny 1932-07-22 168 100
Genre velká filmová veselohra ze života vojenského: Lidové noviny 1932-07-22 368 100
Number Description (CZ) Velká fil. vesel. z voj. života. Něm. mluva, český překl.: Moravské noviny 1932-07-22 168 100
Number Description (CZ) Podařená vojenská taškařina. R. A. Roberts. Německá mluva, čes. tit.: Lidové noviny 1932-04-02 169 100
Number Description (CZ) R. A. Roberts.: Lidové noviny 1933-02-21 95 100
Number Description (CZ) V hlavní úloze R. A. Roberts.: Lidové noviny 1932-04-01 167 100
Number Description (CZ) Velká filmová veselohra ze života vojenského. Nejlepší komik současné doby Ralph Roberts řádí v této povedené veselohře. (Něm. mluva, český překlad).: Lidové noviny 1932-07-22 368 100
Title (CZ) Dle rozkazu, pane šikovateli!: Moravské noviny 1932-04-01 77 100
Title (CZ) Podle rozkazu, pane šikovateli: Lidové noviny 1932-04-01 167 100
Title (CZ) Dle rozkazu, pane šikovateli: Moravské slovo 1932-04-01 64 100