Bídníci; Bídníci (Les misérables.) / Miserables, Les (Die Elenden); Menschen unter Menschen

Title (CZ)
Bídníci
Bídníci (Les misérables.)
Title (DE)
Miserables, Les (Die Elenden)
Menschen unter Menschen
Number Description (CZ)
Slavného Vikt. Huga světoznámý román v 9 odděl.
Drama o 8 dějstvích, zpracováno podle nesmrtelného díla Viktora Huga >Miserables<. V hlavní úloze WILLIAM FARNUM.
Veledílo dle románu Viktora Huga o 7 dílech.
Nejúspěšnější Foxův film Bídníci (Les misérables.) Nesmrtelný román Victora Huga byl zfilmován ve dvou epochách. Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.
Dnes reprísa nejúspěšnějšího Foxova filmu Bídníci (Les misérables.) Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.
Poprvé v Brně! Bídníci (Les misérables.) Nově zfilmovaný nesmrtelný román Victora Huga o 2 epochách. Nejpoutavější podívaná poslední doby, která po celém světě vzbudila neobyčejnou účast obecenstva všech tříd.
Number Description (DE)
Grossartiger Film nach dem Roman von Viktor Hugo in 7 Akten.
Field Source Date Note Confidence level [%]
Film Den 1924-02-01 32 100
Genre drama: Lidové noviny 1929-07-26 373 100
Genre veledílo: Rovnost 1924-06-06 155 100
Genre Foxův film: Lidové noviny 1924-04-15 192 100
Number Description (CZ) Slavného Vikt. Huga světoznámý román v 9 odděl.: Moravské noviny 1918-09-24 262 100
Number Description (CZ) Drama o 8 dějstvích, zpracováno podle nesmrtelného díla Viktora Huga &gt;Miserables&lt;. V hlavní úloze WILLIAM FARNUM.: Lidové noviny 1929-07-26 373 100
Number Description (CZ) Veledílo dle románu Viktora Huga o 7 dílech.: Rovnost 1924-06-06 155 100
Number Description (CZ) Nejúspěšnější Foxův film Bídníci (Les misérables.) Nesmrtelný román Victora Huga byl zfilmován ve dvou epochách. Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.: Lidové noviny 1924-04-15 193 100
Number Description (CZ) Dnes reprísa nejúspěšnějšího Foxova filmu Bídníci (Les misérables.) Hlavní úlohu Jeana Valjeana vyrvořil mistrně slovutný amer. tragéd William Farnum.: Lidové noviny 1924-04-15 192 100
Number Description (CZ) Poprvé v Brně! Bídníci (Les misérables.) Nově zfilmovaný nesmrtelný román Victora Huga o 2 epochách. Nejpoutavější podívaná poslední doby, která po celém světě vzbudila neobyčejnou účast obecenstva všech tříd.: Den 1924-02-01 32 100
Number Description (DE) Volksfreund 1924-06-06 133 100
Title (CZ) Bídníci: Rovnost 1924-04-15 105 100
Title (CZ) Bídníci (Les misérables.): Den 1924-02-01 32 100
Title (DE) Miserables, Les (Die Elenden): Volksfreund 1924-08-12 189 100
Title (DE) Menschen unter Menschen: Volksfreund 1924-06-06 133 100