Cirkus Renz / Zirkus Renz

Název (CZ)
Cirkus Renz
Název (DE)
Zirkus Renz
Popis čísla (CZ)
Vrcholný film, líčící vzestup krále cirkusu. René Deltgen, Paul Klinger, Angelika Hauff
Velký cirkusový film Terry. René Deligen, Paul Klinger, Angelika Hauff, Alice Trati.
Velký cirkusový film Terry. René Deligen, Paul Klinger, Angel Hauff
René Deligen,
Popis čísla (DE)
Manegenzauber Romantik der Zirkuswelt! Im neuen Spietzenfilm der Ufa-Terra: P. Deltgen, P. Klinger, Al. Traff, A. Hauff, F. Odemar.
Ein grosser Zirkusfilm der Terra. René Deltgen, Paul Klinger, Angelika Hauff, Alice Treff.
René Deltgen, Paul Klinger, Ange