To byl český muzikant / Das war ein böhmische Musikant

Název (CZ)
To byl český muzikant
Název (DE)
Das war ein böhmische Musikant
Popis čísla (CZ)
Kmoch - O. Korbelář.
Otomar Korbelář ve velkofilmu
O. Korbelář, J. Vojta, Z. Kabátová.
Premiéra českého filmu: O. Korbelář, Vojta, Pištěk, Dohnal, Ebertová, Kabátová.
143447
Popis čísla (DE)
90672
Fr. Kmoch in dessen Zauberhänden das sich. Lieb seine schönsten Blütern trieb.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Bild aus dem Leben: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-02-15 38 100
Žánr Český film: Moravské slovo 1942-04-17 91 100
Popis čísla (CZ) Kmoch - O. Korbelář.: Moravské slovo 1942-08-21 198 100
Popis čísla (CZ) Otomar Korbelář ve velkofilmu: Moravské slovo 1944-01-04 2 100
Popis čísla (CZ) O. Korbelář, J. Vojta, Z. Kabátová.: Moravské slovo 1942-04-17 91 100
Popis čísla (CZ) Premiéra českého filmu: O. Korbelář, Vojta, Pištěk, Dohnal, Ebertová, Kabátová.: Moravské slovo 1942-04-17 91 100
Popis čísla (DE) Fr. Kmoch in dessen Zauberhänden das sich. Lieb seine schönsten Blütern trieb.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1943-07-02 100
Název (CZ) Moravské slovo 1942-04-17 91 100
Název (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1940-02-15 38 100