Obersess; Sokol: 16.03.1945

Dny promítání (od)
Sat 17. 03. 1945
Dny promítání (do)
Sun 18. 03. 1945
Datum zveřejnění programu
Fri 16. 03. 1945
Počet promítnutí
5
Popis programu (DE)
17.3. 4, 8.
18.3. 4, 6, 8.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Kino Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100
Počet promítnutí Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100