Matčina píseň / Mutterlied

Název (CZ)
Matčina píseň
Název (DE)
Mutterlied
Popis čísla (CZ)
B. Gigli, M. Cabotari, oblíbený pár, a malý Petr Bosse
Gigli, Cebottari, nejlepší zpěváci světa
Benjamino Gigli, M. Gabotari, H. Moser
Popis čísla (DE)
Benj. Gigli.
Gigli, Moser.
Žánr
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Moravský zemský archiv, fond B251 ÚŘP, k. 173, sign. 1266 100
Popis čísla (CZ) B. Gigli, M. Cabotari, oblíbený pár, a malý Petr Bosse: Moravské noviny 1938-05-20 118 100
Popis čísla (CZ) Gigli, Cebottari, nejlepší zpěváci světa: Moravské slovo 1938-12-20 299 100
Popis čísla (CZ) Benjamino Gigli, M. Gabotari, H. Moser: Moravské slovo 1938-03-11 59 100
Popis čísla (DE) Benj. Gigli.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1943-06-04 100
Popis čísla (DE) Gigli, Moser.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-01-16 16 100