Bio Moderna; Moderna; Jalta: 06.02.1941

Dny promítání (od)
Thu 06. 02. 1941
Dny promítání (do)
Wed 12. 02. 1941
Datum zveřejnění programu
Thu 06. 02. 1941
Počet promítnutí
23
Popis programu (CZ)
Zítra poslední den
Zítra též 1/2 11. a 1/2 3. hod.
Tel. 18.764
O 1/2 5., 7., 9. hod. Předprodej o 11. hod.
Dnes naposled
Popis programu (DE)
Beginn: 1/2 5, 1/2 7, 1/2 9. Sonntags auch 1/2 11, 1/4 3.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Datum zveřejnění programu Moravské slovo 1941-02-06 31 100
Dny promítání (od) Moravské slovo 1941-02-06 31 100
Dny promítání (do) Moravské slovo 1941-02-12 36 100
Kino Moravské slovo 1941-02-06 31 100
Čísla Moravské slovo 1941-02-06 31 100
Popis programu (CZ) Zítra poslední den: Moravské slovo 1941-02-11 35 100
Popis programu (CZ) Zítra též 1/2 11. a 1/2 3. hod.: Moravské slovo 1941-02-08 33 100
Popis programu (CZ) Tel. 18.764: Moravské slovo 1941-02-07 32 100
Popis programu (CZ) O 1/2 5., 7., 9. hod. Předprodej o 11. hod.: Moravské slovo 1941-02-06 31 100
Popis programu (CZ) Dnes naposled: Moravské slovo 1941-02-12 36 100
Popis programu (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-02-06 37 100
Počet promítnutí Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-02-06 37 100