Heslo: Machin; Heslo Machin / Kennwort Machin

Název (CZ)
Heslo: Machin
Heslo Machin
Název (DE)
Kennwort Machin
Popis čísla (CZ)
Sensační a dobrodružný detektviní film
Heslo Machin, detektivní film na osvědčený filmový námět s rozporem mezi láskou a povinností. Zápletka se točí kolem pokladníka velké pojišťovny, který žije dvojím životem a nakonec uniká do JIžní Ameriky po zpronevěře více než milionu marek, když byl před tím zabil člověka, který mu opatřil falešný pas. Na cestě padne ranou guayanského policisty, když komisař, jenž při tom miluje jeho nevlastní sestru, ho přijde zatknout.
Dobrodruž., sensace, napětí
Popis čísla (DE)
Der spannende sensat. Kriminalfilm
94328
Ein Abenteuerfilm von Grossformat.
Pole Zdroj Datum Poznámka Spolehlivost dat [%]
Žánr Abenteuerfilm: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-08-28 237 100
Žánr Kriminaldrama: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-02-06 37 100
Žánr spannendes Detektivdrama: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-02-06 37 100
Žánr kriminální film: Moravské slovo 1941-02-09 34 100
Popis čísla (CZ) Sensační a dobrodružný detektviní film: Moravské slovo 1941-02-06 31 100
Popis čísla (CZ) Heslo Machin, detektivní film na osvědčený filmový námět s rozporem mezi láskou a povinností. Zápletka se točí kolem pokladníka velké pojišťovny, který žije dvojím životem a nakonec uniká do JIžní Ameriky po zpronevěře více než milionu marek, když byl před tím zabil člověka, který mu opatřil falešný pas. Na cestě padne ranou guayanského policisty, když komisař, jenž při tom miluje jeho nevlastní sestru, ho přijde zatknout.: Moravské slovo 1941-02-09 34 100
Popis čísla (CZ) Dobrodruž., sensace, napětí: Moravské slovo 1941-12-05 287 100
Popis čísla (DE) Der spannende sensat. Kriminalfilm: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-02-06 37 100
Popis čísla (DE) Ein Abenteuerfilm von Grossformat.: Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1942-08-28 237 100
Název (CZ) Heslo: Machin: Moravské slovo 1941-02-06 31 100
Název (CZ) Heslo Machin: Moravské slovo 1941-02-09 34 100
Název (DE) Tagesbote aus Mähren und Schlesien 1941-02-06 37 100